3 Ağustos 2014 Pazar

ADAYLARDAN HERHANGİ BİRİNE OY VERMEK, TESLİM OLMAK, EMPERYALİZMİN DAYATTIĞI KOŞULLARA BOYUN EĞİP MÜCADELEDEN VAZ GEÇMEK ANLAMINA GELİR

10 yıl geri gidin. Yok, yok… 20 yıl, 30 yıl, 35 yıl geri gidin. O yıllardan bu yıllara, yaptıklarım, söylediklerim, yazdıklarım arasında birbiriyle çelişen bir tek tutum, bir tek ifade bulamazsınız. 

Küreselleşmenin yükselen değerlerine, bilimsel teknolojik devrim saçmalığına, üniter devlet yapısının parçalanmasına, emperyalizme, namussuzluğa, iki yüzlülüğe hep karşı durdum. Türk devriminin ve Cumhuriyetin savunucusu oldum. 

Hiçbir zaman uzlaşmacı olmadım. Uzlaşmanın karşıdevrimin alanını genişletmesine fırsat vermek olduğuna inandım.

Ekmeleddin İhsanoğlu’na oy vermem isteniyor.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylardan hiç birine oy vermeme kararı aldım. Bana göre Cumhurbaşkanlığı seçimi, milletin başına çuval geçirmek için düzenlenmiş bir oyundur. 

Ilımlı İslamın temsilcisi, 

Menderes’i demokrasi kahramanı/şehidi sayan, 

Cumhuriyeti “istibdat” (baskı rejimi) ilan eden, 

Bop Eş-Başkanı Erdoğan’ın projelerini güzel bulan ve sürdürmesini isteyen, 

Saidi Nursi Hazretleri diyen, 

Çözüm sürecini destekleyen, Çözüm paketi adı altında hükümete sınırsız yetki veren ve işlediği/işleyeceği suçlardan arındıran kanunu olumlu bulan,

Siyasi özerkliğin, “tabii ki ‘mahremiyet’ içinde ve meclis mutabakatı sağlanarak yapılabileceği düşüncesinde olduğunu” söyleyen…

Kısaca Küresel sermayenin savunucusu olan güçlerin Türkiye için düşündükleri ılımlı İslam modeline 

çok uygun, ve onun uygulayıcısı olacak; bu çerçevede Türkiye’ye bölgesinde verilecek görevleri eksiksiz yapacak…

Ekmeleddin İhsanoğlu’na oy vermem isteniyor. 
Vermiyorum. Kafamı kendi isteğimle çuvala sokmayacağım. 

Türkiye’nin emperyalizmin istekleri doğrultusunda şekillendirilmesine onay vermeyeceğim.

“Ekmeleddin İhsanoğlu’na oy verelim, Tayyip Erdoğan kaybetsin, mücadele alanımız genişler. Gerekirse onunla da mücadele ederiz.” diyenlere bir çift sözüm var: 

Emperyalizmin sizin için çizdiği yolda yürüyerek, size açtığı alanda mücadele edemez, debelenirsiniz. Mücadele etmekte kararlıysanız, kendi yolunuzu kendiniz çizeceksiniz. Kendi açtığınız alanda mücadelenizi sürdüreceksiniz. 

Bu koşullarda, Ekmeleddin İhsanoğlu’na oy vermek, teslim olmak, emperyalizmin dayattığı koşullara boyun eğip mücadeleden vaz geçmek anlamına gelir. Ülkesini düşmana teslim etmiş bir millet konumuna düşersiniz. Kısa sürede millet olma vasfını da yitirirsiniz.

Ender Erdemil

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder